Godina pred nama će dugu u Evropi doneti veću neizvesnost u poređenju sa obveznicama u Sjedinjenim Američkim Državama ili Japanu, rekao je za Bloomberg Adria TV portfolio menadžer u Momentumu Ilija Protić.

„Period iza možemo opisati kao godinu inflacije i svetske centralne banke su, koliko god to na momente delovalo drugačije, imale samo jedan cilj, a to je ponovno uspostavljanje kontrole nad rastom cena. Postoji značajan rizik kad je reč generalno o evropskim obveznicama. Uporedite to sa Amerikom, i tamo situacija u sledećoj godini može biti poprilično izazovna, ali čini se da postoji ipak malo više izvesnosti u tom kontekstu“, naveo je Protić.

Za više informacija, pogledajte video: