Zvaničnici Fed-a na poslednjem zasedanju potvrdili su da postoje znaci da inflacija usporava, ali nedovoljno da nestane potreba za daljim povećanjem kamata, pokazuju danas objavljeni transkripti ove centralne banke.

I dok je ovo prvo ovogodišnje zasedanje završeno podizanjem kamate smanjenim intezitetom od 25 baznih poena, zvaničnici su naglasili da i dalje postoji visoka zabrinutost oko inflacije.

Inflacija „ostaje značajno iznad“ Fed-ovog targeta od dva odsto, pokazuju transkripti Fed-a, a sve se dešava u okolnostima kada je tržište rada „veoma jako, doprinoseći kontinuiranom pritisku na rast nadnica i cena“.

Premda je odluka da se na prošlom zasedanju kamata podigne za 25 baznih poena jednoglasno odobrena, transkripti pokazuju da je „nekoliko“ članova Odbora želelo povećanje od 50 baznih poena što bi pokazalo veću rešenost da se suzbije inflacija.

Aktuelna tržišna očekivanja su da će Fed u martu podići kamatu za dodatnih 25 baznih poena, nakon čega bi usledila nova podizanja kamate koja bi je dovela na terminalnu stopu od 5,25-5,50 odsto. Ako bi kamata dostigla sredinu ovog raspona, bio bi to njen najviši nivo od 2001. godine.

Izvor: CNBC, Momentum