Američka centralna banka, Fed, kako je bilo i očekivano pauzirala je sa ciklusom dizanja kamata koji neprekidno traje od marta prošle godine, ali je neočekivano signalizirala dodatni rast kamata od 50 baznih poena do kraja godine.

Fed je na junskom zasedanju zadržao kamatu u rasponu 5,00-5,25 odsto, kao što je i bilo očekivano, ali su projekcije članova Odbora došle kao izvesno iznenađenje i na momenat gurnule indekse akcija na negativnu teritoriju.

Kako je navedeno u saopštenju, „održavanje stabilnog ciljanog raspona kamata omogućiće Odboru da proceni dodatne informacije i njihov uticaj na monetarnu politiku“, pre narednog sastanka koji će biti 25-26. jula.

Projekcije članova Odbora (dot-plot) sugerišu da bi do kraja godine mogla da uslede dva povećanja kamata od po 25 baznih poena, ali čelnik Fed-a, Pauel, nije mogao da potvrdi da će se prvo povećanje desiti već u julu.

Očekivanja članova Odbora za monetarnu politiku (srednja tačka raspona ciljane kamate)

Izvor: CNBC

Svega dva člana Odbora od ukupno 18 do kraja godine ne očekuje dalje podizanje kamate, dok polovina njih očekuje dva povećanja od po 25 baznih poena.

Fed je takođe podigao očekivanja u pogledu terminalne stope i za naredne dve godine. Tako se terminalna stopa u 2024. godini očekuje na nivou od 4,6 odsto (prethodno 4,3 odsto) i 3,4 odsto u 2025. godini (prethodno 3,1 odsto).

Članovi Fed-a su takođe povećali očekivanja u pogledu privrednog rasta američke privrede. Sada se rast BDP-a u tekućoj godini očekuje na nivou od 1,0 odsto u odnosu na martovsku projekciju od 0,4 odsto.

Takođe, Fed je optimističniji kada je u pitanju tržište rada. Do kraja godine se očekuje rast stope nezaposlenosti na 4,1 odsto u odnosu na martovsko očekivanje stope od 4,5 odsto.

Kada je u pitanju inflacija, baznu inflaciju Fed vidi na kraju godine na nivou od 3,9 odsto, a opštu inflaciju na 3,2 odsto. Ovi očekivani pokazatelji su ranije bili na nižim nivoima od 3,6 i 3,3 odsto, respektivno.

Berzanski pokazatelji nisu zabeležili veće oscilacije nakon Fed-ove objave. Dow Jones je trgovački dan završio u minusu od 0,7 odsto, dok su indeksi S&P 500 i Nasdaq registrovali skromne dobitke.

Izvor: CNBC, Momentum