Američka centralna banka, Fed, odlučila je da i četvrti put zaredom da podigne ključnu kamatnu stopu za 75 baznih poena, koja je nakon ovog povećanja dostigla raspon 3,75-4,00 odsto.

Ova odluka je bila u velikoj meri očekivana, dok su investitori imali nedoumice da li će centralna banka poslati signale popuštanja agresivne politike u narednom periodu. I dok je samo saopštenje dalo naznake tog pravca, čelnik Fed-a, Pauel, svojim komentarom da će kamate biti više nego što je ranije projektovano oborio tržište akcija.

Fed je u saopštenju nagovestio da će prilikom budućeg rasta kamate „uzeti u obzir kumulativno zaoštravanje monetarne politike, njeno odloženo delovanje na privrednu aktivnost i inflaciju, kao i privredna i finansijska kretanja“.

Tržište akcija je pozitivno reagovalo na ove signale ublažavanja politike, koje je razvejao Pauel odbacivši mogućnost skorog pauziranja u podizanju kamata. Umesto toga, nagovestio je moguće usporavanje rasta kamata, ali je izneo očekivanje da će terminalna stopa biti na višem nivou u odnosu na septembarsko očekivanje od 4,6 odsto. Nakon konferencije investitori projektuju dostizanje terminalne stope u maju na nivou od 5,09 odsto.

Pregled Fed-ovih stopa od 2006. godine

Izvor: CNBC

Najrestriktivnija Fed-ova kampanja od 80-ih godina prošlog veka uspela je da „ohladi“ pojedine delove ekonomije, posebno tržište nekretnina. Međutim, tržište rada je i dalje najjača tačka sa poluvekovnom najnižom stopom od 3,5 odsto i očekivanjem da će u petak biti objavljen nastavak ovog trenda na tržištu rada i u oktobru, sa očekivanjima da je kreirano novih 205 hiljada radnih mesta. JOLT pregled pokazao je da je u septembru bilo otvoreno 1,9 radnih mesta na svakog nezaposlenog Amerikanca u odnosu na svega 1,2 pre pandemije.

Berzanski pokazatelji su jučerašnji dan završili oštrim padom, nakon inicijalnog rasta posle objave saopštenja, a pre konferencije Pauela. Indeks S&P 500 pao je 2,5 odsto, a Nasdaq 3,4 odsto. Prinos na 2-godišnje obveznice porastao je na 4,61 odsto, dok su 10-ogodišnje obveznice dostigle prinos od 4,10 odsto.

Izvor: CNBC, Momentum