Američka centralna banka, Fed, zadržala je očekivano ključnu kamatu nepromenjenu, ali i signalizirala samo jednom smanjenje u tekućoj godini.

„Inflacija je oslabila u poslednjih godinu dana, ali je ostala povišena“, naveo je Fed u saopštenju kao i posle prošlog sastanka, ali i dodao da je „u poslednjim mesecima došlo do umerenog napretka ka projektovanom cilju inflacije od dva odsto“.

Prethodno saopštenje je nosilo odrednicu „nedostatak daljeg napretka“ na smanjivanju inflacije.

Očekivanja članova Odbora za monetarnu politiku (srednja tačka raspona ciljane kamate)

Izvor: CNBC

Projekcije koje daju članovi Monetarnog odbora Fed-a (dot-plot) pokazuju da bi terminalna stopa u 2024. godini mogla pasti na 5,1 odsto, što pretpostavlja jedno smanjenje kamate u odnosu na trenutni raspon kamata od 5,25-5,50 odsto. Tri meseca ranije, u martu, Fed je projektovao tri smanjenja kamata i terminalnu stopu od 4,6 odsto.

Od 19 članova Odbora, četiri zvaničnika centralne banke smatraju da neće doći do smanjenja kamata ove godine, sedam projektuje jedno smanjenja, a osam članova očekuje dva smanjenja kamate u 2024. godini.

U narednoj godini, članovi Odbora očekuju četiri smanjenja kamata odnosno smanjenje ključne kamate za jedan procentni poen odnosno njen target za kraj 2025. godine od 4,1 odsto.

Kada su u pitanju projektovane dugoročne kamate, članovi Odbora trenutno stoje nešto čvršće kada je u pitanju narativ „više kamate u dužem vremenu“ i sada očekuju dugoročnu kamatu na nivou od 2,8 odsto u odnosu na prethodnu projekciju od 2,6 odsto.

Govoreći o ekonomskim projekcijama, izgledi za inflaciju u odnosu na mart su povećani na 2,6 odnosno 2,8 odsto kada je u pitanju bazna inflacija. Obe ove projekcije su za 20 baznih poena uvećane u odnosu na mart.

Govoreći o usporavanju inflacije u maju, što je podatak koji je objavljen neposredno pre objave odluke Fed-a, čelnik ove centralne banke, Pauel, rekao da je „ovaj izveštaj doneo napredak, ali da Fed nije dovoljno uveren da u ovom momentu treba otpočeti labavljanje monetarne politike“.

Akcije su zabeležile snažan rast na jučerašnjem trgovanju, pre svega nakon objavljenog izveštaja o inflaciji za maj. Indeks S&P 500 porastao je nepunih jedan odsto i po prvi put preskočio granicu od 5.400 poena. Prinos na američke 10-ogodišnje obveznice spustio se sa 4,4 na 4,3 odsto.

Izvor: CNBC, Momentum