Domaće tržište akcija zabeležilo je oštar pad u prvih desetak dana novembra, a glavni razlog su bile rasprodaje akcija od strane investicionih fondova, pokazuju podaci Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije Messer Tehnogasa (TGAS) padale su sredinom novembra na nivo od 12.000 dinara, pre svega usled povećane ponude koju je generisao hrvatski investicioni fond ZB Invest. Ovaj nekada najveći manjinski akcionar Tehnogasa više je nego prepolovio poziciju, uglavnom na ceni od 12.200 dinara, te je sada tek deseti akcionar u kompaniji sa nevelikim udelom od 0,2 odsto.

Isti investitor u potpunosti je likvidirao poziciju u Metalcu (MTLC) koji je kao posledica agresivnog nastupa ovog prodavca padao na najniži nivo u poslednjih šest godina od 1.220 dinara. Nakon ove velike korekcije sama kompanija je donela odluku o sticanju sopstvenih akcija što je prošle sedmice ovu hartiju veoma brzo vratilo na nivoe nadomak 1.600 dinara.

U isto vreme, akcije Naftne industrije Srbije (NIIS) zabeležile su oporavak nakon objave odličnih poslovnih rezultata u prvih devet meseci. I ovde je povećani promet bio posledica aktivnosti fondova na strani ponude, ovaj put domaćeg penzionog fonda Generali osiguranja. Ovaj penzioni fond  je zajedno sa penzionim fondom Dunav osiguranja godinama bio najveći kupac akcija NIS-a.

Pretpostavlja se da se ovaj investitor našao na strani prodaje iz razloga regulatorne prirode.

 Izvor: CRHoV, Momentum