Valjaonice aluminijuma, Impol Seval (IMPL), isplatiće sutra, 23. avgusta, dividendu koju je 20. juna odobrila skupština akcionara, saopštila je kompanija putem Centralnog registra hartija od vrednosti.

Kao što je već poznato, akcionari će ove godine primiti rekordnu dividendu nakon što je kompanija prošle godine ostvarila najveći profit u svojoj istoriji od od 2,83 milijarde dinara.

Akcionarima, koji su taj status imali 10. juna, pripašće bruto dividenda od 871,6 dinara po akciji, što je za 40 odsto veći iznosu u odnosu na prošlu godinu.

Skupština je odlučila da ostatak dobiti u visini od oko dve milijarde dinara ostane neraspoređen.

Akcije Impola trenutno se kotiraju na Beogradskoj berzi na nivou od 6.100 dinara i beleže rast od početka godine od 26,5 odsto.

Izvor: Belex, Momentum