Valjaonica aluminijuma, Impol Seval (IMPL), isplatiće dividendu iz prošlogodišnje dobiti 18. avgusta, saopštila je kompanija putem Centralnog registra hartija od vrednosti.

Kao što je poznato, skupština akcionara ove kompanija odobrila je u junu rekordnu dividendu u ukupnom iznosu od 587,9 miliona dinara odnosno 623,9 dinara po akciji. Ovogodišnja dividenda pet puta je veća u odnosu na prošlogodišnju isplatu, dok je racio plaćanja dividende nepunih 50 procenata.

Kao dan dividende utvrđen je 11. jun tekuće godine.

Akcije Impol Sevala na Beogradskoj berzi od početka godine skočile su 31,1 odsto na 4.750 dinara, dok su maksimalnih 5.120 dinara zabeležile početkom juna kada je obelodanjen predlog o dividendi.

Izvor: Belex, Momentum