Inflacija u evrozoni u junu pala je na 2,5 odsto, saopštio je Eurostat, dok je bazna inflacija ostala nepromenjena u odnosu na prethodni mesec.

Ukupna inflacija bila je u skladu sa očekivanjima tržišta, i blago je smanjena u odnosu na 2,6 odsto u maju.

Bazna inflacija, koja ne obuhvata cene energenata, hrane, alkohola i cigareta, zadržala se na nivou od 2,9 odsto i bila je iznad konsenzusa od 2,8 odsto.

Stopa rasta cena usluga takođe je ostala nepromenjena na 4,1 odsto.

Evropska centralna banka (ECB) u junu je smanjila ključnu kamatu za 25 baznih poena, a tržište očekuje još dve identične korekcije do kraja godine. Međutim, verovatnoća da će se prvo naredno smanjenje desiti u julu je svega 33 odsto.

ECB je na junskom zasedanju povećala izglede za prosečnu inflaciju u tekućoj godini sa 2,3 na 2,5 odsto, a takođe i za sledeću godinu sa 2,0 na 2,2 odsto.

Izvor: CNBC, Momentum