Akcije Naftne industrije Srbije (NIIS) dominirale su u prazničnoj trgovačkoj sedmici, zabeleživši u petak trgovanje vredno 33,3 miliona dinara, uglavnom na ceni od 730 dinara.

Na ovom nivou ponovo se isprečila velika ponuda ovih hartija, verovatno ponuđena od strane domaćih penzionih fondova koji su i najveći manjinski akcionari ove kompanije. Otkako je NIS počeo da beleži uzlazni trend ovi institucionalni investitori su redovni prodavci ovih akcija s obzirom na regulatorna ograničenja u pogledu veličine pozicije kojom mogu raspolagati.

Pre nego što se velika ponuda ovih hartija pojavila na tržištu akcije NIS-a u petak su stizale do nivoa od 760 dinara gde su se poslednji put nalazile u martu 2017. godine.

NIS će u utorak, 21. februara, objaviti poslovne rezultate za 2022. godinu, a očekuje se da će kompanija prikazati rekordnu dobit u svom postojanju od preko 700 miliona evra.

Tržišna vrednost NIS-a nakon kontinuiranog uzlaznog trenda nedavno je premašila milijardu evra.

Izvor: Momentum