Većinski vlasnik ALTA banke (JMBN), Alta Pay Group, po drugi put produžio je trajanje ponude za preuzimanje preostalih akcija koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara na 4. januar naredne godine, objavljeno je juče putem Beogradske berze.

Kako je od ranije bilo poznato, ponuđač namerava da preuzme preostalih 15,8 odsto akcija, dok bi mu prelazak praga od 90 odsto vlasništva omogućio prinudni otkup svih preostalih akcija.

Glavni manjinski akcionari ALTA banke su locirani u zemljama bivše Jugoslavije i njihova operativna neaktivnost bi mogla biti razlog novog produženja ponude.

Cena u ponudi za preuzimanje povišena je za jedan dinar na 3.752 dinara što čini svega 25 odsto knjigovodstvene vrednosti akcije.

U septembru prošle godine Alta Pay je putem ponude za preuzimanje po ceni od 4.351 dinar po akciji stigao do vlasničkog udela od 76,1 odsto, da bi kasnije sticanjem akcija na Beogradskoj berzi dostigao aktuelno vlasničko učešće.

Izvor: Belex, Momentum