Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) objavilo je putem Beogradske berze da je nastavilo program otkupa sopstvenih akcija i da je stajalo na strani kupovine u jučerašnjim transakcijama.

Kompanija je stekla 15.457 komada sopstvenih akcija odnosno 6,6 odsto od ukupnog broja po prosečnoj ceni od 7.467,6 dinara.

Jedinstvo trenutno raspolaže sa 16.937 akcija u vlastitom portfelju što čini 7,3 odsto od ukupno emitovanog broja.

Prema domaćoj regulativi, akcionarsko društvo može maksimalno posedovati do 10 sopstvenih akcija, a koje odlukom skupštine akcionara može i otuđiti (prodati ili poništiti).

Jedinstvo je u više navrata sticalo pa potom otuđivalo sopstvene akcije, a kompanija je poznata i po dobroj dividendnoj politici s obzirom da akcionarima neprekidno isplaćuje dividendu duže od 15 godina.

Akcije Jedinstva okončale su danas trgovanje na Beogradskoj berzi na ceni od 7.500 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 1,75 milijardi dinara (14,9 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum