Broj otvorenih radnih mesta u SAD u februaru pao je ispod 10 miliona po prvi put u skoro dve godine, pokazuju podaci iz novog JOLT pregleda.

Broj raspoloživih pozicija na tržištu dostigao je 9,93 miliona, što predstavlja smanjenje od 632 hiljade u odnosu na januarski podatak revidiran naniže, navelo je američko Ministarstvo rada. Tržište je očekivalo 10,4 miliona otvorenih pozicija u mesecu.

Pre februarskog izveštaja, odnos otvorenih pozicija prema broju nezaposlenih radnika bio je skoro dva prema jedan, dok je sada taj racio 1,7 na prema jedan.

Broj otvorenih pozicija pao ispod 10 miliona prvi put od maja 2021. godine

Izvor: Axios

Uporedo sa padom broja otvorenih pozicija, ukupno zapošljavanje i napuštanje posla su neznatno promenjeni na 6,2 i 5,8 miliona, respektivno. U okviru napuštanja posla, dobrovoljni otkazi, koji predstavljaju signal poverenja u privredu, su porasli na 4,0 miliona.

Aktuelniju sliku o tržištu rada daće mesečni izveštaj za mart, a konsenus tržišta je stvorenih 238 hiljada radnih mesta i nepromenjena stopa nezaposlenosti od 3,6 odsto.

Izvor: CNBC, Momentum