Broj slobodnih radnih mesta u američkim kompanijama blago je smanjen u novembru, dok su zapošljavanja i smanjenja broja radnika pala agresivnijom stopom, pokazuje JOLT pregled američkog Ministarstva rada.

Broj otvorenih pozicija na kraju novembra iznosio je 8,79 miliona, u odnosu na naviše revidiran podatak od 8,85 miliona mesec dana ranije. Konsenzus tržišta iznosio je 8,82 miliona.

Broj otvorenih pozicija smanjen je u sektoru transporta i skladištenja (128 hiljada), te kod federalne vlade (58 hiljada), dok je veletrgovina zabeležila rast od 63 hiljade.

U martu 2022. godine broj otvorenih pozicija popeo se na 12 miliona, otkada se beleži gotovo kontinuirani silazni trend. Novembarski podatak predstavlja najslabije čitanje od marta 2021. godine.

Racio otvorena radna mesta/nezaposleni i dalje iznad istorijskog proseka 

Izvor: VettaFi

Racio otvorenih pozicija u odnosu na broj raspoloživih radnika spustio se na 1,4:1, još uvek iznad proseka pre pandemije ali znatno ispod pokazatelja 2:1 koji je bio tokom 2022. godine.

Odlasci sa posla, koji uključuju otkaze i otpuštanja, pali su u novembru sa 5,63 na 5,34 miliona. Otpuštanja su pala sa 1,64 miliona na 1,53 miliona, dok su dobrovoljni otkazi, koji odslikavaju poverenje radnika u tržište rada, smanjenji sa 3,63 na 3,47 miliona.

Analitičari navode da je stopa otkaza pala na najniži nivo od septembra 2020. godine što bi mogao biti dobar signal da će pritisci na rast nadnica nastaviti da popuštaju.

U petak će biti objavljeni podaci sa tržišta rada u decembru, a očekuje se da je povećan broj zaposlenih za 170 hiljada, nakon nepunih 200 hiljada tokom novembra.

Izvor: Bloomberg, Momentum