Prema podacima iz JOLT pregleda američkog Biroa za statistiku rada, broj otvorenih radnih mesta u novembru nastavio je sa blagim negativnim trendom beležeći pad od 54 hiljade.

Raspoložive pozicije na tržištu rada u ovom mesecu pale su sa 10,51 u oktobru na 10,46 miliona, ali su bile znatno iznad očekivanja od 10 miliona.

Broj raspoloživih otvorenih pozicija čini 6,4 odsto ukupne radne snage što pokazuje da je tražnja za radnicima I dalje jaka uprkos Fed-ovim naporima da “ohladi” privredu I obori inflaciju, koja je delimično pod uticajem rastućih plata.

Zabeleženi pad radnih mesta u odnosu na prošli mesec predvođen je smanjenjem otvorenih pozicija u federalnoj vladi (-44 hiljada) i u finansijskom sektoru (-75 hiljada). Sa druge strane, sektori proizvodnje kratkotrajne potrošne robe i sektor profesionalnih i poslovnih usluga porasli su 39 i 212 hiljada, respektivno.

Stanje otvorenih radnih mesta prema broju nezaposlenih 

Novembarski podaci pokazuju da je pokazatelj otvorenih radnih mesta po nezaposlenoj osobi ostao nepromenjen u odnosu na oktobar od 1,7, što je istorijski posmatrano i dalje veoma visoko.

Nivo datih otkaza, koji predstavlja dobar pokazatelj samopouzdanja među radnom snagom, povećan je za 126 hiljada, zabeleživši stopu od 2,7 odsto u odnosu na 2,6 odsto prošlog meseca.

Uprkos činjenici da je tržište rada ostalo jako i u novembru, broj otvorenih radnih mesta poslednjih meseci beleži pad sa rekordnih 11,9 miliona zabeleženih u martu 2022. godine.

Izvor: BLS, Reuters, Momentum