Najveća američka banka, JPMorgan, objavila je kvartalne rezultate poslovanja iznad očekivanja, koji su podržani nastavkom rasta kamata Fed-a i preuzimanjem posrnule First Republic banke.

Prihod JPMorgana u kvartalu porastao je 34,5 odsto na 41,3 milijarde dolara i bio je iznad konsenzusa od 38,85 milijardi dolara.

Prilagođena dobit po akciji (EPS) u kvartalu skočila je 58 odsto na 4,37 dolara, iznad konsenzusa od 3,76 dolara. Neto dobit je porasla 67 odsto na 14,47 milijardi dolara, iznad očekivanih 11,9 milijardi dolara.

Veći deo rasta profitabilnosti posledica je rasta neto prihoda od kamata koji su skočili 44 odsto na 21,9 milijardi dolara, iznad konsenzusa od 21 milijardu dolara. Ovo je peti uzastopni kvartal dvocifrenog rasta neto prihoda od kamata.

Snažan rast neto prihoda od kamata JPMorgana nakon rasta ključne kamate Fed-a (u mlrd USD)

Izvor: JPMorgan

Prosečni depoziti su pali na godišnjem nivou dva odsto, dok su prosečni krediti skočili 19 odsto odnosno 15 odsto u odnosu na prvo tromesečje.

Kompanija je u kvartalu iskazala troškove po kreditnim gubicima od 2,9 milijardi dolara, dok bi izuzimajući First Republic banku, koju je JPMorgan preuzela u maju, ovaj trošak iznosio 1,7 milijardi dolara. Neto rezervisanja su iznosila 326 miliona dolara i mahom su izražena u segmentu komercijalnog bankarstva, dok su se otpisi od 1,4 milijarde dolara uglavnom odnosili na kreditne kartice.

Uprava kompanije je navela da je „američka privreda i dalje otporna, da potrošači imaju zdrave bilanse i da i dalje troše, ali nešto usporenije“. Banka je priznala da je došlo do blagog pogoršanja na tržištu rada, ali da je „ostao snažan rast usposlenosti“.

JPMorgan očekuje na godišnjem nivou neto prihod od kamata od oko 87 milijardi dolara u odnosu na  oko 84 milijarde dolara koliko je uprava očekivala u maju.

Prilagođeni troškovi se očekuju na nivou od 84,5 milijardi dolara u odnosu na prethodnu prognozu od 81 milijardu dolara. Neto gubici po kreditnim karticama očekuju se po stopi od 2,6 odsto, nepromenjeno u odnosu na prognozu iz aprila.

Akcije JPMorgana na početku trgovanja beleže rast od oko dva odsto na 151,9 dolara dok od početka godine registruju plus od 13,3 odsto.

Izvor: JPMorgan, Bloomberg, Momentum