Najveća američka banka JPMorgan Chase & Co objavila je pad profita u trećem tromesečju ali manjim intezitetom od očekivanja pošto je skok neto prihoda od kamata neutralisao porast rezervisanja po lošim kreditima i slabiji učinak investicionog bankarstva.

Prihodi u trećem kvartalu porasli su 10,4 odsto na 32,72 milijarde dolara i bili su iznad očekivanja od 31,88 milijardi dolara.

Prilagođena dobit po akciji (EPS) pala je 16,6 odsto na 3,12 dolara, ali je bila iznad konsenzusa od 2,89 dolara. Neto dobit se spustila 17 odsto na 9,7 milijardi dolara, ali pre svega usled oslobađanja rezervi prošle godine u visini od 2,1 milijarde dolara.

Usled kontinuiranog rasta kamata od početka godine, neto prihod od kamata skočio je 33,6 odsto na 17,6 milijardi dolara u odnosu na 15,1 milijardu dolara u prethodnom kvartalu.

Kada su u pitanju kreditni troškovi, banka je sprovela neto rezervisanja od 808 miliona dolara i otpise od 727 miliona dolara, što je vodilo smanjenoj profitabilnosti za 1,54 milijarde dolara u odnosu na 1,10 milijardi u prošlom kvartalu.

Uprava je ponovo povećala očekivanja u pogledu neto prihoda od kamata u 2022. godini, mimo korporativnog i investicionog bankarstva, sa preko 58 na oko 61,5 milijardi dolara. I ovaj put je upozoreno na rizike (visoka inflacija i promena monetarne politke, rat u Ukrajini i cene energenata) uprkos trenutno dobrom stanju potrošnje, tržišta rada i generalno biznisa. Zadržana je prognoza nekamatnih troškova na oko 77 milijardi dolara, dok se neto otpisi po kreditnim karticama očekuju na nivou od oko 1,5 odsto.

Akcije JPMorgana u predtrgovanju su skočile 1,3 odsto na 110,8 dolara, dok su od početka godine u minusu 30 procenata.

Izvor: JPMorgan, Momentum