Indeksni komitet Beogradske berze doneo je odluku da se obične akcije Komercijalne banke (KMBN) isključe iz indeksne korpe, Belex15, nakon što će uskoro biti sproveden prinudni otkup ovih akcija od strane većinskog vlasnika.

Akcije Komercijalne banke dugo godina su zauzimale važnu poziciju u indeksnoj korpi sa maksimalnim ponderom od 20 procenata.

U skladu sa javno dostupnim podacima, indeksni komitet je takođe promenio free float faktor (FCF) izdavalaca Dunav osiguranje (DNOS), Metalac (MTLC) i Alfa plama (ALFA), nakon što je promenjen broj raspoloživih akcija za trgovanje kod ovih emitenata.

Ove odluke indeksnog komiteta stupaju na snagu 30. juna nakon završetka berzanskog sastanka.

Izvor: Belex, Momentum