Komercijalna banka (KMBN) saopštila je danas iznos utvrđenih cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa koji je na dnevnom redu skupštine akcionara zakazane za 29. jun tekuće godine.

Kada su obične akcije u pitanju prinudni otkup će biti sproveden na nivou od 4.532,2 dinara što je knjigovodstvena vrednost akcije na dan 30. maj. Procenjena vrednost akcije, utvrđena od strane revizora kojeg je banka angažovala, niža je i iznosi 4.099,97 dinara.

Kada su u pitanju prioritetne akcije, većinski vlasnik je iskazao nameru da ove akcije prinudno otkupi po ceni od 1.000 dinara, što je prema predlogu odluke knjigovodstvena vrednost jedne prioritetne akcije. Ovaj predlog dolazi kao veliko iznenađenje s obzirom da obične i prioritetne akcije imaju identičnu knjigovodstvenu vrednost što se navodi i u berzanskom prospektu banke.

NLB je zvanično postao većinski vlasnik Komercijalne banke krajem 2020. godine kada je preuzeo 83,2 odsto akcija u vlasništvu države po ceni od 3.250 dinara po akciji. U aprilu naredne godine, putem dobrovoljne ponude za preuzimanje po ceni od 3.315,47 dinara NLB je stigao do nepunih 88 odsto vlasništva.

Prag od 90 odsto akcija u Komercijalnoj banci NLB je prešao nedavno tako što je pripojio beogradsku podružnicu NLB-a, a potom i učestvovao u kupovini sopstvenih akcija banke koje su ponuđene na prodaju svim akcionarima.

Izvor: Belex, Momentum