Valjaonica aluminijuma Impol Seval (IMPL) objavila je konsolidovane finansijske izveštaje za 2021. godinu koji su pokazali očekivanu ekpanziju poslovanja nakon već objavljenih odličnih rezultata matične kompanije.

Konsolidovani poslovni prihod dostigao je 22,0 milijarde dinara, što je povećanje od 79 odsto u odnosu na pandemijsku, 2020. godinu. Ukupna proizvodnja povećana je 41,2 odsto na 62,5 hiljada tona uz slične stope rasta proizvodnje i hladno valjanog i bojenog programa. Ostvarena je realizacija od 62,4 hiljade tona, a velika tražnja i znatno više cene na tržištu donele su kompaniji rekordne poslovne prihode.

Poslovna dobit u 2021. godini dostigla je 1,25 milijardi dinara naspram 31,8 miliona dinara u  prethodnoj godini, dok je neto dobit dostigla 1,19 milijardi dinara u odnosu na pet miliona dinara iz 2020.

Zahvaljujući odličnim finansijskim rezultatima kompanija je smanjila zaduženost za oko pet miliona evra, pa je neto dug na kraju godine iznosio 1,94 milijarde dinara što je smanjenje od 34,5 odsto.

Akcije Impol Sevala na Beogradskoj berzi trenutno se nalaze na nivou od 3.877 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 3,65 milijardi dinara (31,1 milion evra).

Izvor: Belex, Momentum