Gornjomilanovački holding Metalac (MTLC) objavio je konsolidovane finansijske izveštaje za 2022. godinu koji obuhvataju rezultate matične kompanije i zavisnih preduzeća.

Kompanija je u prošloj godini zabeležila rekordnu realizaciju od 13,9 milijardi dinara što je povećanje od 12,1 odsto, pre svega zahvaljujući boljoj prodaji na domaćem tržištu.

Prihodi sa stranih tržišta bili su veći za pet odsto, a sva tri glavna tržišta (Rusija, BiH i Crna Gora) zabeležili su rast realizacije. Prihodi na domaćem tržištu, u velikoj meri zahvaljujući trgovačkim društvima, bili su veći za oko 16 odsto.

Konsolidovana poslovna dobit pala je 6,8 odsto na 713,1 milion dinara, u velikoj meri kao posledica rasta troškova materijala i energije.

Usled nešto boljeg rezultata iz ostalog poslovanja, konsolidovani neto profit je porastao 3,5 odsto na 616,3 miliona dinara.

Akcije Metalca trenutno se kotiraju na nivou iz 2016. godine 

Izvor: Belex

Kompanija je značajno povećala zaduženost usled povećanog finansiranja investicionih aktivnosti, ali je neto dug na kraju godine iznosio svega tri miliona evra, računajući gotovinsku poziciju i oročene depozite.

Skupština Metalca ove godine već je odobrila isplatu rekordne dividende u visini od 90 dinara po akciji (85 dinara prošle godine).

Akcije Metalca porasle su skoro 23 puta otkada su kotirane na Beogradskoj berzi 2002. godine, ali se trenutno nalaze na nivou od 1.600 dinara gde su bile i 2016. godine.

Izvor: Belex, Momentum