Nadzorni odbor gornjomilanovačkog Metalca (MTLAC) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 26. maj, a na dnevnom redu je usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Uprava je predložila da se iz prošlogodišnje nekonsolidovane dobiti od 254,3 miliona dinara na ime dividende izdvoji 164,5 miliona dinara odnosno 85 dinara po akciji (prinos pet odsto). Prošle godine kompanija je isplatila 65 dinara po akciji čime je po prvi put u istoriji kompanije zabeleženo smanjenje dividende.

Pravo na dividendu imaće akcionari sa tim statusom u knjizi akcionara na dan 16. maja.

Uprava je takođe predložila da se menadžerima i radnicima na ime premija isplati 30 miliona dinara, dok deo dobiti od 59,8 miliona dinara ostaje neraspoređen.

Takođe, predloženo je usvajanje odluke o sticanju do deset odsto sopstvenih akcija po principu pro-rata.

Izvor: Metalac, Momentum