Američki proizvođač memorijskih čipova, Micron Technology, stigao je prošle sedmice do istorijski najviše vrednosti, nakon objavljenih kvartalnih rezultata i najave iznenađujuće visokih očekivanih prihoda na bazi buma u veštačkoj inteligenciji (AI).

Prema prognozama uprave, fiskalni treći kvartal mogao bi doneti prihode od 6,4-6,8 milijardi dolara, iznad konsenzusa od 5,99 milijardi dolara. Prilagođena dobit po akciji (EPS) očekuje se na oko 0,45 dolara, iznad očekivanih 0,24 dolara, a prilagođena bruto margina u rasponu 25-28 odsto.

Kompanija je u proteklih par kvartala nagovestila izlazak iz jednog od najvećih padova u industriji memorijskih čipova, prouzrokovanog slabom tražnjom na tržištu personalnih računara i mobilnih telefona. Međutim, ekspanzija u primeni AI sistema omogućila je ovim kompanijama ulazak na ovo lukrativno polje i povratak rastu i profitabilnosti.

Micron sve bliži nivoima profitabilnosti iz najboljih godina (bruto margina)

Izvor: Micron

Uprava kompanije očekuje da će 2024. označiti oporavak industrije, a da će već u 2025. biti dostignuti rekordni nivoi prodaje. Ono što bi mogao biti problem za Micron jeste proizvodnja dovoljno ultrabrzih memorijskih čipova neophodnih operaterima Data centara za razvoj AI softvera s obzirom na aktuelni nivo tražnje.

Prve prihode od ovih čipova, nazvanih HBM3E, Micron je ostvario u proteklom kvartalu, a ovi proizvodi deo su grafičkih čipova baziranih na AI akceleratorima koje koristi lider na AI polju – NVIDIA. U fiskalnoj 2024. godini kompanija očekuje „nekoliko stoina miliona dolara“ prihoda od HBM proizvoda, a većina proizvodnje za 2025. godinu je već rasprodata.

U drugom fiskalnom kvartalu koji je završen 29. februara Micron je zabeležio rast prihoda od 58 odsto na 5,82 milijarde dolara, iznad očekivanih 5,35 milijarde dolara. DRAM čipovi su činili 71 odsto realizacije i zabeležili su rast prihoda od 21 odsto na kvartalu, dok su NAND čipovi ostvarili rast realizacije na kvartalu od 27 odsto. Rast prihoda obe kategorije čipova došao je pre svega usled rasta cena ovih proizvoda.

Umesto projektovanog gubitka od 0,24 dolara, u kvartalu je zabeležen EPS od 0,42 dolara. Uprava kompanije je saopštila da se Micron vratio profitabilnosti i ostvario pozitivnu operativnu marginu čitavo tromesečje pre očekivanja.

Akcije kompanije po objavi rezultata skočile su 14 procenata na novi istorijski maksimum, a u poslednjih godinu dana beleže skok od oko 90 procenata.

Izvor: Bloomberg, Micron, Momentum