Uprkos padu cene sirove nafte tokom trećeg tromesečja, naftni sektor je ostvario odlične rezultate u ovom periodu čemu su doprinele i visoke cene gasa kao i trend dobrih rafinerijskih margina koji je nastavljen iz prethodnog kvartala.

Exxon Mobil je u trećem kvartalu zabeležio rekordni kvartalni profit u istoriji od 18,7 milijardi dolara, dok je Chevron stigao do drugog najboljeg kvartalnog rezultata od 11,2 milijardi dolara. Britanski Shell je više nego duplirao profit na 9,5 milijardi dolara, što je ipak bilo ispod 11,5 milijardi dolara ostvarenih u rekordnom prethodnom kvartalu.

Naftne kompanije su listom nastavile da smanjuju zaduženost i trenutno imaju bilanse u najboljem stanju u proteklih najmanje 7-8 godina. Tome je svesdrno pomogla i finansijska disciplina (nizak CAPEX) koje se naftne kompanije listom drže u periodu od početka pandemije.

Visoki profiti naftnih kompanija ponovo su prizvali pritiske javnosti i političara da se oporezuju vanredno visoki profiti, pored već tradicionalnih očekivanja o bržoj tranziciji ka „zelenoj“ energiji. Premda ovakvi komentari nisu strani ni najvišim predstavnicima američke administracije, evropske kompanije su pod mnogo većim pritiskom kada su ovi netržišni nameti u pitanju. Čelnici američkih kompanija smatraju da bi povećani troškovi dodatno smanjili ulaganja što bi vodilo još manjoj proizvodnji i svakako ne bi doprinelo padu cena koje plaćaju krajnji potrošači.

Naftne kompanije su tokom tromesečja nastavile trend primata akcionarskih prihoda nad CAPEX-om. Exxon je povećao kvartalnu dividendu za 3,4 odsto (aktuelni prinos 3,3 odsto), dok je Shell najavio povećanje od 15 procenata (prinos 4,1 odsto), što je i dalje daleko ispod predpandemijske dividende. Chevron, prva naftna kompanija koja je posle pandemije povećala dividende, zadržala je isplatu iz prethodnog kvartala (prinos 3,2 odsto), dok je kao i njeni rivali nastavila sticanje sopstvenih akcija. Očekuje se da će ove tri velike naftne kompanije i francuski Total, akcionarima u tekućoj godini vratiti blizu 100 milijardi dolara odnosno oko 9 odsto trenutne kombinovane tržišne kapitalizacije.

Akcije kompanija iz naftnog sektora u tekućoj godini su apsolutni dobitnici sa rastom od preko 60 procenata. Exxon predvodi dobitnike rastom u 2022. od 81,1 odsto, Chevron je dobio na vrednosti 54,2 odsto, a Shell 47,4 procenta.

Izvor: Bloomberg, Momentum