Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od šest procenata. Povećana je i stopa na depozitne olakšice – na 4,75 odsto, kao i stopa na kreditne olakšice – na 7,25 odsto.

Pri donošenju ovakve odluke Izvršni odbor je procenio da je potrebno nastaviti sa umerenim zaoštravanjem monetarnih uslova kako se ne bi povećala inflaciona očekivanja i kako bi se osiguralo da se inflacija nađe na opadajućoj putanji i vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja u horizontu projekcije, navodi NBS u saopštenju.

Izvršni odbor je naveo da su dalji pad cena u sektoru energetike, rešavanje zastoja u globalnim lancima snabdevanja i smanjenje troškova kontejnerskog transporta u velikoj meri doprineli slabljenju troškovnih pritisaka na globalnom nivou, što bi trebalo da utiče i na usporavanje domaće inflacije u narednom periodu. Nesigurnost u pogledu globalnog privrednog rasta i bojazan da bi moglo doći do recesije u razvijenim zemljama uticali su na dodatni pad cena primarnih proizvoda.

Izvor: NBS

Ipak, Izvršni odbor je pozvao na opreznost u vođenju monetarne politike s obzirom da nastavak rasta bazne inflacije u evrozoni na 5,7 odsto. Ukupna inflacija u februaru u Srbiji iznosila je 16,1 odsto na godišnjem nivou, pre svega usled nastavka prenošenja visokih troškovnih pritiska iz prethodnog perioda na cene hrane i drugih industrijskih proizvoda, kao i korekcije cena električne energije i gasa, navodi NBS, napominjući da je bazna inflacija iznosila 11,1 odsto.

Prema aktuelnoj februarskoj srednjoročnoj projekciji, očekuje se da će se međugodišnja inflacija od narednog tromesečja naći na opadajućoj putanji, uz znatniji pad u drugoj polovini ove godine, tako da bi krajem godine trebalo da bude na dvostruko nižem nivou u odnosu na aktuelni, a sredinom 2024. vrati u granice cilja, zaključuje NBS.

Izvor: NBS, Momentum