Američka privreda kreirala je u februaru više radnih mesta od očekivanja, ali je stopa nezaposlenosti porasla, najvažniji su podaci iz mesečnog izveštaja sa tržišta rada koji je objavilo američko Ministarstvo rada.

U februaru je dodato 275 hiljada novih radnih mesta dok je stopa nezaposlenosti porasla na 3,9 odsto. Ekonomisti su očekivali ovaj podatak na nivou od 198 hiljada, što je manje od januarskog naniže revidiranog podatka od 229 hiljada.

I podatak iz decembarskog izveštaja je revidiran naniže sa 330 na 290 hiljada, pa je ovaj dvomesečni period doneo 167 hiljada radnih mesta manje nego što je inicijalno objavljeno.

Tržište rada i dalje jako uprkos reviziji prethodna dva meseca 

Izvor: CNBC

Nazaposlenost je povećana nakon što je anketa domaćinstava, koja se koristi za stopu nezaposlostnosti, pokazala pad od 184 hiljade zaposlenih ljudi. Ovo povećanje je došlo uprkos činjenici da je stopa participacije radne snage ostala stabilna na 62,5 odsto, a onih starosti od 25 do 54 godine povećana za 20 baznih poena na 83,5 odsto.

Prosečna cena satnice, koja se prati kao indikator inflacije, porasla je manje od očekivanja. Na mesečnom nivou rast je bio 0,1 odsto u odnosu na konsenzus od 0,2 odsto, dok je na godišnjem nivou iznosila 4,3 odsto u odnosu na konsenzus od 4,4 odsto i 4,5 odsto u januaru.

Sektorski posmatrano, zdravstvena zaštita je dodala 67 hiljada novih radnih mesta, vlada 52 hiljade, a sektor restorana i barova 42 hiljade.

Čini se da objavljeni izveštaj neće promeniti stav Fed-a u pogledu smanjivanja kamata. Čelnik ove centralne banke Pauel izjavio je ove nedelje da je tržište rada „relativno jako“, ali da se kreće ka boljoj ravnoteži u odnosu na vreme kada su bila otvorena dva radna mesta na jednog nezaposlenog.

Indeksi akcija beleže rast na početku trgovanja, od pola procenta (S&P 500) do jedan odsto (Nasdaq).

Izvor: CNBC, Momentum