Slovenački NLB koji je krajem 2020. godine preuzeo domaću Komercijalnu banku (KMBN) preskočio je prag od 90 odsto akcija u ovoj banci i stigao na korak od konačne konsolidacije vlasništva.

Ovaj većinski vlasnik Komercijalne banke iskoristio je pravo da učestvuje u kupovini sopstvenih akcija banke koje su nedavno stečene od nesaglasnih akcionara. Komercijalna je na prodaju ponudila 487.054 sopstvene akcije odnosno 2,9 odsto od ukupnog broja, a svaki akcionar je mogao iskoristiti pravo kupovine srazmerno sopstvenom vlasničkom učešću.

NLB je kupio 442.799 akcija (2,4 odsto od ukupnog broja) po ceni od 4.176,5 dinara po akciji čime je vlasničko učešće podigao na 91,7 odsto.

Nakon što je preskočio prag od 90 odsto vlasništva NLB je u zakonskoj je obavezi da uputi ponudu za preuzimanje za preostale manjinske akcionara čijim bi okončanjem stekao mogućnost i prinudnog otkupa svih preostalih akcija.

Izvor: CRHoV, Momentum