Većinski vlasnik Alta banke, Alta Pay Group, objavio je nameru za preuzimanje preostalih akcija ove banke koje se ne nalaze pod njegovom kontrolom.

Alta Pay namerava da preuzme 15,3 odsto akcija banke koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara, a cena u ponudi će biti objavljena nakon njenog odobrenja od strane Komisije za hartije od vrednosti.

Ovaj ponuđač je sredinom januara zaključio prethodnu ponudu za preuzimanje po ceni od 3.754 dinara po akciji kada je preuzeo tek pola procenta od ukupnog broja akcija.

Akcijama Alta banke se prilično slabo trguje na Beogradskoj berzi, a poslednja cena od 3.754 dinara čini tek 25 odsto knjigovodstvene vrednosti banke.

Izvor: Belex, Momentum