Najveća domaća osiguravajuća kompanija, Dunav osiguranje (DNOS), objavila je polugodišnje rezultate poslovanja koji su očekivano pokazali znatno bolju profitabilnost u odnosu na prošlu godinu.

Kompanija je u periodu januar-jun ostvarila bruto premiju osiguranja i saosiguranja u visini od 20,4 milijarde dinara što je 15,1 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Životno osiguranje je donelo rast premije od 7,6 odsto, a neživotno osiguranje 16 procenata.

Najveće učešće u strukturi premije imalo je osiguranje od auto odgovornosti koji čini trećinu ukupne bruto premije (rast učešća od dva procentna poena), dok su značajan rast premije zabeležili dobrovoljno zdravstveno osiguranje i osiguranje motornih vozila.

Kada su rashodi u pitanju, kompanija je značajno povećala trošak rezevisanih šteta, što je neutralisano većim dobitkom iz investicione aktivnosti (rast kamata) i nižim troškovima sprovođenja osiguranja, te je neto dobitak skočio pet puta na 646,5 miliona dinara.

Akcije Dunava i dalje se nisu oporavile od pada nakon podele besplatnih akcija

Konsolidovano posmatrano, neto dobit je dostigla 932 miliona dinara u odnosu na prošlogodišnjih 428,7 miliona dinara. Dunav Re je doprineo neto rezultatu sa 300 miliona dinara, Društo za upravljanje penzionim fondom sa 63,4 miliona dinara, a Dunav auto sa 54,2 miliona dinara.

Jedino zavisno preduzeće koje je negativno poslovalo je Dunav turist koje bi trebalo da prestane sa radom 31. decembra ove godine.

Akcije Dunava na Beogradskoj berzi blago su porasle na današnjem trgovanju sa solidnom tražnjom na nivoima od oko 1.000 dinara. Na ovoj ceni tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 15,2 milijarde dinara (129,5 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum