Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) objavilo je nekonsolidovane rezultate poslovanja za prošlu godinu koji su pokazali pad poslovne aktivnosti koja je vodila i nižoj profitabilnosti.

Jedinstvo je u prošloj godini zabeležilo nekonsolidovani poslovni prihod od 6,8 milijardi dinara što je smanjenje za 33,2 odsto u odnosu na rekordnu 2021. godinu.

I prošle godine glavni izvor prihoda za kompaniju bio je projekat za odsumporavanje u TENT-u koji je doprineo ukupnoj realizaciji sa 32,4 miliona evra. Iako je ovaj posao kompaniji doneo veliki skok prihoda ukupni efekti su ostali ispod očekivanja pre svega usled velikog rasta troškova rada i materijala koji su usledili u završnim godinama njegovog izvođenja.

Kada je profitabilnost u pitanju, poslovna dobit kompanije u 2022. godini pala je 34,1 odsto na 202,5 miliona dinara, pre svega usled pada realizacije, dok je neto dobitak oslabio za trećinu na 238,7 miliona dinara.

Veliki rast prihoda Jedinstva zahvaljujući projektu na TENT-u (u mlrd RSD)

Kompanija je godinu okončala sa jakom pozicijom gotovine od 769,1 milion dinara koja prevazilazi nivo njenog finansijskog duga.

Uprava kompanije je navela da su u tekućoj godini preneti poslovi koji garantuju punu uposlenost, a izdvajaju se instalacioni radovi na Sava Centru (18 miliona evra), izgradanja sistema za prečišćavanje i sakupljanje otpadnih voda u Nišu (30 miliona evra),  te regionalni vodovod Makiš-Mladenovac (42 miliona evra).

Takođe, kompanija je najavila da će stambeno-poslovni objektat veličine 10 hiljada kvadratnih metara, koji samostalno izvodi u centru Užica, biti završen do kraja ove godine.

Akcije Jedinstva, koje je poznato po dobroj dividendnoj politici, nalaze se trenutno na nivou od 7.401 dinar što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 1,9 milijardi dinara (16,1 milion evra).

Izvor: Belex, Momentum