Slovenačka farmaceutska kompanija, Krka, objavila je preliminarne rezultate za prvo tromesečje koji su pokazali nastavak rasta poslovanja uz pad profita usled negativnih kursnih razlika sa ruskog tržišta.

Prihod u periodu januar-mart porastao je 5,9 odsto na 458,2 miliona evra uprkos padu prodaje od dva odsto na dominantnom istočnoevropskom tržištu usled rata u Ukrajini.

Ovaj region činio je 31 odsto Krkine prodaje (prošle godine 36 odsto), a prodaja na najvećem, ruskom tržištu porasla je pet odsto. Ukrajinsko tržište je usled ratne situacije i mera lokalnih distributera za bolje upravljanje zalihama pretrpelo pad od 60 procenata.

Region centralne Evrope doneo je rast od 11 odsto, dok su južnoevropsko i zapadnoevropsko tržište registrovali rast prodaje od pet i osam odsto, respektivno.

EBITDA u periodu skočio je 9,4 odsto na 146,2 miliona evra, dok je neto profit oslabio dva odsto na 89,0 miliona evra usled negativnih kursnih razlika.

Akcionare Krke ove godine čeka rekordna dividenda 

Uprava kompanije, koja tradicionalno daje konzervativne prognoze, i dalje očekuje u 2023. ostvarenje prodaje od 1,76 milijardi evra i neto profit od oko 300 miliona evra.

Kompanija je zakazala skupštinu akcionara za 6. jul, a kao što je ranije poznato akcionarima je predložena isplata dividende u ukupnom iznosu od 204,4 miliona evra odnosno 6,6 evra po akciji. Kao dan dividende utvrđen je 19. jul.

Akcije Krke okončale su jučerašnje trgovanje na nivou od 113 evra i nalaze se 5-6 procenata ispod nivoa pre početka rata u Ukrajini.

Izvor: Krka, Momentum