Najveća domaća građevinska kompanija, Energoprojekt holding (ENHL), objavila je konsolidovane finansijske izveštaje za proteklu godinu koji pokazuju pad poslovanja pre svega usled slabijeg nastupa na domaćem tržištu.

Konsolidovani poslovni prihod ovog sistema iznosio je 19,80 milijardi dinara što je smanjenje od 23,2 odsto u odnosu na godinu pre, pre svega usled pada prihoda na domaćem tržištu od 34,8 odsto. Prihodi sa inostranih tržišta zabeležili su pad od 3,2 odsto.

Konsolidnovani poslovni dobitak iznosio je 976,4 miliona dinara dok je neto dobit pala 22,5 odsto na 791,7 miliona dinara.

Neto dug kompanije na kraju decembra iznosio je 3,70 milijardi dinara što je smanjenje od 13,1 odsto na godišnjem nivou.

U godišnjem izveštaju o poslovanju uprava nije bila u mogućnosti da proceni efekte rata u Ukrajini, ali je naglasila da sistem posluje na teritoriji Ruske Federacije i da ima značajna nenaplaćena potraživanja po sudskoj presudi u Belorusiji.

Akcije Energoprojekta na Beogradskoj berzi trenutno se nalaze na nivou od 349 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 3,82 milijardi dinara (32,4 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum