Beogradski proizvođač i trgovac tehničkim gasovima, Messer Tehnogas (TGAS), objavio je godišnje rezultate poslovanja koji su pokazali identičan trend kao u prvih šest meseci – zabeležen je rast prihoda uz pad profitabilnosti.

Tehnogas je u prošloj godini zabeležio konsolidovani prihod od nepunih 17 milijardi dinara, što je povećanje od 11,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrajući samo matičnu kompaniju, prihodi su faktički stagnirali pre svega usled blagog pada poslovanja sa ključnim kupcima, RTB Borom i Železarom. Ova dva klijenta kompaniji su donela prihod od 2,9 milijardi dinara u odnosu na realizaciju od tri milijarde u 2021. godini, pre svega usled rekonstrukcije topionice u Boru.

Profitabilnost kompanije značajno je narušena usled viših troškova električne energije. Poslovna dobit oslabila je 11,6 procenata na 3,3 milijarde dinara, a troškovi energije skočili su skoro za milijardu dinara na 3,9 milijardi dinara i činili su 28 odsto ukupnih poslovnih rashoda.

Neto dobit pala je za 28,6 odsto na 2,3 milijarde dinara, usled troškova otpisa nenaplaćenih potraživanja od preko pola milijarde dinara.

Veliki skok troškova energije Tehnogasa u 2022. godini (u mlrd RSD)

Izvor: Tehnogas

Kompanija je ostala izuzetno likvidna i na kraju 2022. godine sa veoma skromnim nivoom duga. Međutim, pozicija gotovine pala je sa 3,7 na 3,5 milijardi dinara na kraju godine, dok su značajno smanjeni depoziti kompanije u bankama u visini od oko 1,6 milijardi dinara.

Kada su u pitanju novi projekti, kompanija je navela da je 1. marta puštena u rad modernizovana topionička prerada u kompaniji Zijin Copper u Boru, te da bi od aprila trebalo da sa izvesnim kašnjenjem startuje i novoizgrađeno postrojenje kompanije za razlaganje vazduha.

Akcije Tehnogasa spustile su se na jučerašnjem trgovanju na Beogradskoj berzi na 13.800 dinara što odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 14,3 milijarde dinara (oko 122 miliona evra).

Izvor: Tehnogas, Momentum