Američka centralna banka, Fed, je „jako posvećena“ borbi protiv inflacije i veruje da to može biti učinjeno bez „velikih socijalnih troškova“ koji su se dešavali u ranijim navratima kada je suzbijan veoma visok rast cena, izjavio je juče predsednik Fed-a Džerom Pauel.

Pauel je dao intervju Cato institutu ali mu nije bilo postavljeno pitanje u vezi sa septembarskim sastankom kasnije tokom meseca kada se očekuje da bi kamata mogla biti ponovo povećana za 50 ili 75 baznih poena, niti je dobrovoljno iznosio svoje stavove oko ove konkretne teme.

Pauel je naglasio da Fed ima odgovornost za cenovnu stabilnost, te da će „nastaviti da deluje otvoreno, snažno kao što je i do sada rađeno sve dok se posao ne završi“.

Ključno pitanje sa kojim se Fed suočava jeste da li će uspeti da poveća troškove zaduživanja kako bi suzbio najveću inflaciju još od 80-ih, odnosno da li će monetarno zatezanje biti sprovedeno bez pojave recesije i velikog skoka nezaposlenosti.

Pauel i dalje smatra da je moguće „blago spuštanje“ privredne aktivnosti i da će se izbeći scenario iz 80-ih kada je borba protiv inflacije donela recesiju i stopu nezaposlenosti od 10 odsto, ali je i dodao da će biti posvećen kontroli cene makar nezaposlenost počela da raste preko očekivanja.

Izvor: Reuters, Momentum