Američki proizvođač kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu, Procter & Gamble, nadmašio je očekivanja tržišta u pogledu kvartalne prodaje i profita, pošto su veće cene proizvoda uspele da ublaže uticaj rastućih troškova sirovina i jakog dolara.

Prihod u fiskalnom prvom kvartalu porastao je 1,3 odsto na 20,61 milijardu dolara, što je bilo iznad očekivanja tržišta od 20,37 milijardi dolara. Ovaj rast posledica je porasta prosečnih cena u proizvodnim linijama za 9 odsto, dok je obim prodaje pao za tri procenta.

Kao kompanija koja više od polovine prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu, P&G je pretrpeo uticaj negativnih kursnih razlika na prodaju od šest procentnih poena, a očekivanje uprave su da će se identičan negativni uticaj zadržati u čitavoj fiskalnoj godini u odnosu na raniju prognozu od tri procentna poena.

Potražnja za potrošnom robom za domaćinstva do sada je beležila pad sporijim tempom od proizvoda kao što su odeća i elektronika, pošto su potrošači dali prednost potrošnji osnovnih artikala. Međutim, sa inflacijom koja je i dalje visoka, neki trgovci na malo, zabrinuti da možda neće moći da raščiste prenatrpane police, počinju da pritiskaju P&G i ostale kompanije da uspore povećanje cena.

Kompanija je u kvartalu od jula do septembra ostvarila prilagođenu dobit po akciji (EPS) od 1,57 dolara, što je bilo iznad konsenzusa od 1,55 dolara, ali ispod prošlogodišnjeg krajnjeg rezultata od 1,61 dolar.

Uprava je smanjila očekivanja rasta prodaje u fiskalnoj godini na -3 do -1 odsto i zadržala očekivanu stopu rasta organske prodaje na 3-5 odsto. Očekuje se da bi rast EPS-a sada mogao biti na donjem kraju ranije datog raspona 0-4 odsto.

Kompanija očekuje da akcionarima u fiskalnoj godini isplati dividende u visini od oko 9 milijardi dolara i otkupi sopstvene akcije u vrednosti 6-8 milijardi dolara

Akcije P&G-a na početku trgovanja beleže 2,7 odsto na 131,8 dolara, dok od početka godine beleže pad od 19,4 odsto.

Izvor: Reuters, Momentum