Nakon što je skupština akcionara niške duvanske industrije Philip Morris Operations, održana 26. juna, usvojila predloženu raspodelu dobiti, kompanija je akcionarima i isplatila odobrene dividende.

Kao i proteklih godina, celokupan ostvareni profit kompanije u prošloj godini od 6,22 milijarde dinara raspodeljen je akcionarima.

Vlasnici prioritetnih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobili su dividendu od 588,3 dinara po akciji što je za petinu veća dividenda u odnosu na prošlu godinu.

Kad dan dividende internim aktima kompanije je utvrđen 31. decembar prošle godine.

Prioritetne akcije nedelju su završile na nivou od 7.229 dinara i nalaze se u blagom plusu od početka godine.

Izvor: Philip Morris, Momentum