Niška duvanska industrija Philip Morris Operations objavila je godišnje rezultate poslovanja koji su pokazali nastavak trenda rasta prihoda i profita, istina usporenijim tempom u odnosu na prvu polovinu prošle godine.

Poslovni prihod kompanije skočio je 12,4 odsto na nepunih 28,9 milijardi dinara, dok je poslovna dobit uvećana 13,3 odsto na 7,2 milijarde dinara. Neto profit, koji kompanija proteklih godina u potpunosti deli akcionarima, uvećan je 15,5 odsto na 6,2 milijarde dinara.

U prvoj polovini godine kompanija je beležila pravu ekspanziju poslovanja – prihod je rastao stopom od 23 odsto, dok je neto profit bio veći za 73 odsto.

Kompanija je ostala izuzetno likvidna i na kraju 2022. godine sa pozicijom gotovine od 8,9 milijardi dinara u odnosu na stanje finansijskog duga od 425,7 miliona dinara.

Nastavljen kontinuirani rast profitabilnosti kompanije i u 2022. godini (u mlrd RSD)

Izvor: Philip Morris

Ova kompanija već godinama isplaćuje celokupnu dobit akcionarima putem dividende, a vlasnici prioritetnih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi (DINNPB) dobiće ove godine oko 560 dinara ukoliko se ponovo raspodeli čitav profit.

Pravo na dividendu imaju vlasnici akcija koji su bili upisani u knjizi akcionara na dan 31. decembar prošle godine.

Prioritetne akcije Philip Morrisa trenutno se kotiraju na nivou od 7.120 dinara nakon što su krajem 2021. godine registrovale istorijski maksimum od 7.800 dinara.

Izvor: Belex, Momentum