Najveća domaća osiguravajuća kompanija, Dunav osiguranje (DNOS), objavila je konsolidovane rezultate poslovanja za prvih šest meseci koji su očekivano doneli pad profitabilnosti ali umerenijim intezitetom u odnosu na matičnu kompaniju.

Konsolidovani neto dobitak grupe u periodu januar-jun iznosio je 428,7 miliona dinara, što je smanjenje od 66,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Kao što je ranije poznato, matična kompanija je usled visokih rashoda po osnovu likvidiranih šteta u segmentu neživotnog osiguranja zabeležila neto profit od svega 128,5 miliona dinara, dok je najveći doprinos konsolidovanom rezultatu dala reosiguravajuća kompanija Dunav Re sa profitom od 268,1 milion dinara, istina nižim nego u prošloj godini.

Solidan doprinos krajnjem konsolidovanom rezultatu dali su i Dunav društvo za upravljanje penzionim fondom sa 55,8 miliona dinara, te Dunav auto sa 29,4 miliona dinara.

Dve kompanije u okviru sistema zabeležile su negativno poslovanje u prvih šest meseci, banjalučki Dunav auto sa minusom od 1,8 miliona dinara, te Dunav turist koji je pretrpeo gubitak od 9,3 miliona dinara.

Izvor: Belex, Momentum