Matična kompanija Google-a i Youtube-a, Alphabet, zabeležila je prihod i profit u četvrtom kvartalu ispod očekivanja tržišta, primarno usled pada prihoda od reklamnog biznisa nakon sve izraženijih recesionih pritisaka, ali i visoke baze poslovanja u prethodnom periodu nakon bujanja digitalnih usluga sa izbijanjem pandemije.

Kompanija je u periodu oktobar-decembar zabeležila pad dobiti po akciji (EPS) od 32 odsto na 1,05 dolara, što je bilo ispod konsenzusa od 1,18 dolara, dok je prihod u kvartalu porastao jedan odsto na 76,05 milijardi dolara u odnosu na očekivanih 76,5 milijardi dolara. Korigovano za negativne kursne razlike, rast prihoda bi iznosio sedam procenata.

Posmatrano po segmentima, reklamni prihod kompanije zabeležio je pad od četiri odsto. Najveći segment, Google pretraživač, registrovao je pad prihoda od 1,6 odsto na 42,60 milijardi dolara, dok su Youtube i Google mreža pali 7,8 i 8,9 odsto, respektivno.

Jedini segment Google porodice koji je zabležio rast poslovanja na godišnjem nivou bio je Cloud koji je porastao 32 odsto na 7,32 milijardi dolara, ali je takođe bio ispod očekivanja od 7,43 milijarde dolara. U prethodnom tromesečju, ovaj najbrže rastući biznis kompanije rastao je stopom od 38 procenata.

Ukupni troškovi održavanja mreže (TAC), koje kompanija plaća radi povećanja posećenosti i poboljšanja saobraćaja, pali su 3,7 odsto na 12,9 milijardi dolara.

Najsporija stopa rasta poslovanja Alphabet-a od pandemije

Izvor: CNBC

Pre samo dve nedelje, Google je saopštio da će otpustiti 12.000 svojih zaposlenih, što će kompaniji doneti troškove rezervisanja između 1,9 i 2,3 milijarde dolara, uglavnom u prvom kvartalu. Pored toga, kompanija očekuje da će imati dodatne troškove od 500 miliona dolara usled smanjivanja poslovnog prostora, upozorivši da je moguće da će troškova ove vrste biti u narednom periodu.

Uprava kompanije obećala je duži period smanjenja troškova, posebno u zapošljavanju, troškovima nekretnina i eksperimentalnim projektima koji na duže staze ne bi bili profitabilni.

Kompanija tradicionalno ne daje očekivanja rezultata za naredni period, dok je najavila da će veštačka inteligencija biti važan fokus za kompaniju i da planira da svoj LaMDA četbot softver učini javno dostupnim već u narednim nedeljama.

Akcije Alphabet-a u pred-trgovanju beleže pad od oko četiri odsto na 104,5 dolara, dok su izgubile oko 40 odsto u 2022. godini.

Izvor: Reuters, Momentum