O prinudnom otkupu akcija, pravima akcionara u ovim situacijama, kao i o paralali između domaće i svetskih berzi po ovom pitanju za finansijski portal Kamatica govorio je Nenad Gujaničić, glavni broker Momentuma Securities-a.

„Prinudni otkup akcija je zakonsko rešenje u oblasti akcionarstva koje postoji u svim svetskim privredama u kojima postoji berza i korporativni oblika organizovanja kompanija. Ovo rešenje je nastalo kako bi omogućilo pravedan otkup akcija manjinskim akcionarima i konsolidaciju vlasništva većinskom vlasniku u situaciji kada kotiranje takve kompanije na berzi nema previše smisla usled male količine slobodnih akcija. Utvrđivanje tržišne (fer) vrednosti akcija teško je ostvariti u slučajevima kada se sučeljava mala ponuda i tražnja, a to je i razlog zbog koga investitori uglavnom nisu previše zainteresovani za ovakve hartije od vrednosti“, naveo je Gujaničić. Opširnije