Najveći globalni e-trgovac i pružalac cloud usluga, Amazon, objavio je kvartalne rezultate poslovanja iznad očekivanja, delimično i zahvaljujući stategiji rezanja troškova koju kompanija sprovodi od prošle godine.

Prihod u prazničnom kvartalu skočio je 14 odsto na 170 milijardi dolara, iznad knsenzusa od 166,2 milijarde dolara, a stopa rasta bila je duplo veća od rasta rashoda, nakon što je kompanija sprovela program oštrog smanjenja troškova, uključujući i otpuštanje 35 hiljada ljudi prošle godine. Opšti i administrativni troškovi pali su u kvartalu oko 10 odsto, dok su troškovi marketinga i prodaje zadržani na nepromenjenom nivou. Troškovi na tehnologiju i sadržaje, koji obuhvataju i plate developera, softver i hardver, porasli su tek šest odsto u odnosu na 38 odsto s početka 2023. godine.

Sve navedeno vodilo je skoku operativnog profita od 4,8 puta na 13,2 milijarde dolara, iznad konsenzusa od 10,5 milijardi dolara. Dobit po akciji (EPS) iznosila je 1,00 dolar u odnosu na očekivanih 0,80 dolara.

Operativni profit Amazona na novom rekordnom nivou (u mUSD)

Izvor: Amazon

Posmatrano po segmentima, američki online trgovački biznis doprineo je operativnom profitu sa 6,5 milijardi dolara, dok je prodaja skočila 13 procenata na 105,5 milijardi dolara. Međunarodni segment je zabeležio rast prodaje od 17 odsto na 40,2 milijarde dolara, ali nije dostigao pozitivnu operativnu marginu, ali je operativni gubitak smanjen za 81 odsto na 0,4 milijarde dolara.

Cloud usluge su zabeležile rast prihoda od 13 odsto na 24,2 milijarde dolara, u skladu sa očekivanjima, što je neznatno ubrzanje u odnosu na prethodne kvartale. Uprava je saopštila da se klijenti postepeno prebacuju sa optimizacije troškova na ponovno korišćenje cloud usluga, a posebno proizvoda baziranih na generativnoj veštačkoj inteligenciji. Ovaj segment, koji je inače donosio kompaniji gro profita, ostvario je operativnu dobit od 7,2 milijarde dolara.

Marketinški prihodi skočili su u kvartalu 27 odsto na 14,7 milijardi dolara, što je ubrzanje rasta ovog segmenta i četvrti kvartal zaredom, nakon što je kompanija počela emitovanje reklama i na striming servisu Prime Video i intezivirala reklamne aktivnosti na šoping delu platforme.

Kada je prognoza poslovanja u pitanju, uprava kompanije operativni profit u tekućem tromesečju očekuje u rasponu 8-12 milijardi dolara, iznad konsenzusa od 9,12 milijardi dolara. Prihod se očekuje na nivou od 143,5 milijardi dolara, iznad konsenzusa od 142 milijarde dolara.

Akcije Amazona skočile su na objavu rezultata 7,7 odsto na 171,8 dolara, dok u poslednjih godinu dana beleže rast od 52,2 odsto.

Izvor: Bloomberg, Momentum