Američka softvetska kompanija, Microsoft, objavila je profit za fiskalni drugi kvartal iznad očekivanja tržišta, potpomognuta Azure cloud uslugama uprkos velikom padu tražnje za personalnim računarima i korporativnim softverom.

Prilagođena dobit po akciji (EPS) u periodu oktobar-decembar dostigla je 2,32 dolara i bila je iznad očekivanja od 2,30 dolara. Prihod je porastao dva odsto na 52,7 milijardi dolara, odnosno sedam odsto neračunajući kursne razlike, u odnosu na konsenzus od 52,9 milijardi dolara.

Najpropulzivniji segment kompanijskog poslovanja, Azure cloud usluge porasle su stopom od 38 odsto, isključujući kursne razlike, iznad konsenzusa od 37 procenata, ali ispod rasta iz prethodnog kvartala od 42 odsto.

Posmatrano po segmentima, Inteligentni cloud je zabeležio rast prihoda od 18 odsto i bio je iznad očekivanja tržišta, kao i poslovni segment Produktivnost i poslovni procesi, koji obuhvata Office proizvode i LinkedIn, koji je porastao sedam odsto. Segment Personalni računari zabeležio je pad od 19 procenata i bio je ispod očekivanja tržišta, nakon što je prodaja Windows-a proizvođačima, usled slabljenja tržišta personalnih računara, pala čak 39 odsto.

Microsoft je prošle sedmice najavio da će otpustiti oko deset hiljada radnika, a kompanija je u kvartalu iskazala rezervisanja od 1,2 milijarde dolara. Oko 800 miliona dolara od ovog iznosa odnosi se na smanjenje radne snage.

Akcije Microsoft-a nakon objave rezultata porasle su u produženom trgovanju oko četiri procenta.

Izvor: Bloomberg, Momentum