Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) objavilo je polugodišnje konsolidovane finansijske izveštaje koji obuhvataju rezultate poslovanja matične kompanije i zavisnih preduzeća.

U periodu januar-jun kompanija je zabeležila rast konsolidovanih prihoda od 24,5 odsto na 4,58 milijardi dinara, dok je usled rasta pre svega troškova direktnog materijala i usluga kooperanata poslovna dobit uvećana 22,5 odsto na 77,4 miliona dinara.

Konsolidovani neto dobitak je bio slabiji za 26,5 odsto i iznosio je 83,8 miliona dinara, pre svega kao posledica izostanka većih ostalih prihoda koji su prošle došli usled naplaćenih otpisanih potraživanja.

Polugodišnji prihodi kompanije najviši od 2021. godine (u mlrd RSD)

Finansijska struktura kompanije ostala je rasterećena i ove godine premda je znatno smanjena gotovinska pozicija. Neto dug kompanije poslednjeg dana prvog polugodišta iznosio je oko 300 miliona dinara.

Kompanija je u ovu godinu ušla sa visokom uposlenošću nakon što se prethodnih godina u velikoj meri oslanjala na višegodišnji posao ugovoren na TENT-u. Nosioci uposlenosti ove godine su instalacioni radovi na Centru Sava, izgradnja sistema za prečišćavanje i sakupljanje otpadnih voda u Nišu, te regionalni vodovod Makiš-Mladenovac.

Skupština akcionara kompanije u junu je neočekivano smanjila ovogodišnju dividendu što je znatno usporilo trgovanje akcijama ove kompanije.

Akcije Jedinstva trenutno se kotiraju na 6.900 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju od 1,76 milijardi dinara (oko 15 miliona evra). Od početka godine akcije Jedinstva beleže pad od oko 14 procenata u odnosu na rast indeksne korpe Belex15 u istom periodu od 8,8 odsto.

Izvor: Belex, Momentum