Predsednica izvršnog odbora kompanije Dunav osiguranje (DNOS), Ivana Soković, izjavila je na ove nedelje održanim Danima osiguranja da se ova delatnost suočava sa porastom šteta u velikom broju vrsta osiguranja, te da su kompanije prinuđene da povećavaju tarife premija niza usluga kako bi stabilizovale rezultate poslovanja.

Ona je navela da su likvidirane štete Dunava u prvih devet meseci premašile su 12 milijardi dinara, što je za 29 odsto više nego u istom periodu 2021. godine. U neživotnim osiguranjima štete su veće za 32 odsto, a u životnim osiguranjima 18 odsto.

U prvih šest meseci troškovi likvidiranih šteta su skočili 34,5 odsto na 7,8 milijardi dinara i bili su ključni razlog slabije profitabilnosti kompanije.

Prema rečima Ivane Soković, Dunav je zadržao lidersku poziciju na tržištu sa učešćem od 26,3 odsto u ukupnoj bruto premiji. U prvih devet meseci kompanija je ostvarila bruto premiju od 26 milijardi dinara, što predstavlja rast od oko 11 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći rast bruto premije neživotnih osiguranja ostvaren je kod ostalih osiguranja imovine, u koje spada osiguranje useva i plodova, u osiguranju motornih vozila, u okviru koga je najviše povećano auto-kasko osiguranje, i u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, gde je najveći porast ostvaren kod kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Akcije Dunav osiguranja jučerašnje trgovanje su završile na nivou od 1.122 dinara, što je pad od oko 15 procenata od sredina avgusta kada je kompanija objavila polugodišnje rezultate.

Izvor: Dunav, Momentum