Američka ekonomija prekinula je negativan trend iz prve polovine godine zabeleživši u trećem kvartalu realan rast godišnjeg BDP-a od 2,6 odsto što je bilo iznad očekivanja tržišta od 2,3 procenta.

Rast je u velikoj meri došao kao posledica kontinuiranog pada trgovinskog deficita koji bi mogao imati jednokratni efekat i verovatno se neće pojavljivati u narednim kvartalima. Trgovinski deficit je smanjen drastično nakon što je slabija tražnja uticala na uvoz, dok je izvoz rastao većim delom kvartala. Ova komponenta doprinela je rastu BDP-a sa 2,77 procentnih poena.

Promena u ličnoj potrošnji, koja čini više od dve trećine američke ekonomske aktivnosti, usporila je na nepunih jedan odsto sa 1,4 odsto i na najnižem je nivou od 2019. godine, primarno usled restriktivne monetarne politike i visoke inflacije.

Ulaganja u osnovna sredstva negativno su doprinela BDP-u sa 0,9 procentnih poena, slično kao i u prethodnom kvartalu, dok su javni rashodi okončali peti kvartal pada sa pozitivnim doprinosom BDP-u od 0,4 procentna poena.

U prethodna dva tromesečja, američka privreda je zabeležila pad od 0,6 i 1,6 procenata, respektivno.

Izvor: WSJ, Reuters, Momentum