Američka telekomunikaciona kompanija, AT&T, povećala je izglede za godišnji rezultat i ostvarila prilagođeni profit u trećem kvartalu bolji od očekivanja nakon što je zabeležila snažnu tražnju za telefonskim i Internet uslugama usled bržeg prelaska korisnika na 5G mrežu.

Ukupni prihodi u kvartalu porasli su tri odsto na 30 milijardi dolara, iznad očekivanja tržišta od 29,86 milijardi dolara. Prilagođena dobit po akciji (EPS) porasla je skoro deset odsto na 0,68 dolara, iznad očekivanja tržišta od 0,61 dolar.

Promotivne aktivnosti kompanije u kvartalu pomogle su joj da privuče 708 hiljada novih postpaid mobilnih pretplanika, daleko iznad očekivanja od 552 hiljade. Takođe, kompanija je privukla novih 338 hiljada kablovskih korisnika Interneta i saopštila da je na putu da postigne revidirani cilj godišnjeg slobodnog novčanog toka od 14 milijardi dolara.

AT&T nije povećao cene još od jula kada je upozorio da pojedini klijenti kasne sa plaćanjem računa što je nateralo upravu da smanji očekivanja u pogledu likvidnosti do kraja godine za dve milijarde dolara.

Kompanija sada očekuje prilagođeni EPS na godišnjem niovu od 2,50 dolara u odnosu na raniju prognozu od 2,42-2,46 dolara.

Takođe, uprava je ostala dosledna ranije obelodanjenoj dividendnoj politici koja predviđa isplatu godišnje dividende od 1,11 dolara po akciji, koja je gotovo prepolovljena početkom godine kada je izdvojen segment WarnerMedia koji je činio oko četvrtinu kompanijskih prihoda.

Akcije AT&T-a na početku trgovanja skočile su skoro 10 procenata preko nivoa od 17 dolara.

Izvor: Reuters, Momentum