Najveća američka banka, JPMorgan, objavila je kvartalne rezultate poslovanja koji su lagano bili iznad očekivanja tržišta, zahvaljujući višim kamatama Fed-a i preuzimanju posrnule banke First Republic.

Prihod u trećem tromesečju skočio je 21,9 odsto na 39,87 milijardi dolara i bio je iznad konsenzusa od 39,40 milijardi dolara.

Dobit po akciji (EPS) skočila je 39 odsto na 4,33 dolara i bila je iznad očekivanja od 3,94 dolara odnosno neto dobit je skočila 35 odsto na 13,2 milijarde dolara.

Rast profitabilnosti u velikoj meri je posledica rasta neto prihoda od kamata nakon što je Fed tokom godine nastavio intezivan ciklus dizanja kamata. Neto prihodi od kamata skočili su 30 odsto na 22,9 milijardi dolara, dok je ovo povećanje bez efekta imovine First Republic banke iznosilo 21 odsto.

Uspešno treće tromesečje je upravi banke omogućilo da ponovo poveća prognozu u pogledu očekivanih neto prihoda od kamata u 2023. godini sa 87 na 89 milijardi dolara. Banka očekuje da će se oba faktora koja su omogućila vanredno dobar rezultat, neto prihod od kamata i troškovi kreditnih gubitaka, „normalizovati tokom vremena“.

Kompanija očekuje rekordni iznos neto prihoda od kamata u ovoj godini (u mlrd USD)

Izvor: JPMorgan

Uprkos ovom rastu, uprava banke je ostala veoma oprezna s obzirom na nekoliko geopolitičkih rizika, uključujući rat u Ukrajini i konflikt u Izraelu. „Ovo je možda najopasnije vreme u svetu u poslednjim decenijama“, naveli su iz uprave banke, dok su među problemima alocirani i visok deficit i generalni nivo zaduženosti SAD, visoka inflacija i jako tržište rada koje vodi pritisku za rast nadnica.

Kompanija je iskazala troškove po kreditnim gubicima manje za 10 odsto na nivou od 1,4 milijarde dolara, koji obuhvataju neto otpise od 1,5 milijardi dolara i smanjene rezervacije za 113 miliona dolara. Otpisi koji su porasli za 770 miliona dolara uglavnom se tiču kreditnih kartica.

Prosečni krediti porasli su 17 odsto, dok su prosečni depoziti oslabili četiri odsto uz rast pasivne kamate sa 2,24 na 2,53 odsto.

Kada je u pitanju segment investicionog bankarstva, uprkos tome što tržište M&A pokazuje znake oporavka u poslednje vreme, i dalje ne doprinosi rastu kompanije. Prihod od investicionog bankarstva u kvartalu pao je šest odsto na 1,6 milijardi dolara, ali je bio iznad očekivanja tržišta. Kada je u pitanju segment trgovanja hartijama od vrednosti, prihod od trgovanja akcijama je pao 10 odsto, a delimično je neutralisan rastom provizija u trgovanju obveznicama od jedan odsto.

Kada je u pitanju najavljeno pooštravanje regulative banaka nakon martovske krize, uprava kompanije zahtevano povećanje kapitala od 50 milijardi dolara smatra „neopravdanim“. Kapital banke na kraju septembra je iznosio 242 milijarde dolara i banka relativno lako može dostići zahtevanih 250 milijardi dolara, ali će to svakako limitirati postupak kupovine sopstvenih akcija i isplate dividendi.

Akcije JPMorgana u prvim satima trgovanja beleže rast vrednosti od 3,5 odsto na 150,9 dolara.

Izvor: Bloomberg, JPMorgan, Momentum