Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, objavio je finansijske izveštaje za prvih devet meseci koji su pokazali nastavak rasta prihoda i bolju profitabilnost iz osnovnog poslovnog područja.

Kompanija je u periodu januar-septembar zabeležila poslovni dobitak od 39 miliona dinara u odnosu na poslovni gubitak od 124,1 milion dinara u istom periodu prošle godine. Neto dobit je iznosila 34,1 milion dinara i bila je za 23,2 odsto niža u odnosu na lani.

Krajnji rezultat bio je slabiji u odnosu na 2022. godinu pre svega usled činjenice da je kompanija u tom periodu zabeležila visoke ostale prihode, a takođe su boljoj prošlogodišnjoj profitabilnosti doprineli i visoki finansijski prihodi usled jačeg kursa dolara.

Poslovni rezultat kompanije u prvih devet meseci (u mRSD)

Poslovni prihod Aerodroma u prvih devet meseci dostigao je 754,1 milion dinara, što je za 43,3 odsto više u odnosu na prošlu godinu, delimično i usled boljih prihoda po osnovu naplate periodične koncesione naknade.

Kompanija je naplatila prihod od koncesione naknade u visini od 468 miliona dinara što je za pet odsto više u odnosu na isti period protekle godine, dok su ostali poslovni prihodi posledica prenosa imovine na koncesionara bez naknade i njegovih kapitalnih ulaganja u skladu sa koncesionim ugovorom.

Novčana pozicija kompanije na kraju septembra bila je na nivou od 919,8 miliona dinara u odnosu na 770,9 miliona dinara na kraju 2022. godine.

Akcije Aerodroma su protekle sedmice zabeležile rast vrednosti od preko pet procenata nakon što je kompanija prethodno pretrpela veliki pad usled pritiska na strani prodaje. Po poslednjoj ceni od 1.800 dinara tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 63 milijarde dinara (oko 538 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum