Nove narudžbine za američkim kapitalnim dobrima porasle su tokom avgustu više od očekivanja, sugerišući oporavak poslovnih ulaganja u opremu u trećem tromesečju, premda se deo povećanja u narudžbinama odnosi na veće cene.

Narudžbine za neodbrambena kapitalna dobra, izuzev aviona, koje predstavljaju dobru meru planova za poslovnu potrošnju, skočile su 1,3 odsto prošlog meseca, saopštilo je američko Ministarstvo trgovine. Ove narudžbine za tzv. bazna kapitalna dobra u julu su porasle za 0,7 odsto.

Ekonomisti okupljeni oko Reuters-a predviđali su rast narudžbina za 0,2 odsto.

Isporuke baznih kapitalnih dobara porasle su 0,3 odsto u avgustu nakon 0,6 odsto u julu. Isporuke baznih kapitalnih dobara se koriste za obračun ulaganja u opremu u okviru bruto domaćeg proizvoda.

Podaci iz ovog meseca pokazuju da je proizvodnja u američkim fabrikama uglavnom rasla tokom avgustu uprkos Fed-ovoj agresivnoj monetarnoj politici kako bi se borio sa inflacijom.

Poslovna potrošnja na opremu u drugom tromesečju zabeležila je najveći pad u poslednje dve godine.

Izvor: Reuters, Momentum