Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, nastavio je da beleži negativno poslovanje i u 2021. godini, ali uz znatno manji gubitak.

Kompanija je u prošloj godini pretrpela gubitak od 290,0 miliona dinara u odnosu na minus od 799,1 milion zabeležen u pandemijskoj, 2020. godini.

Ukupan prihod u 2021. godini povećan je za 81 odsto na 703,8 miliona dinara, a veliki doprinos realizaciji dao je pozitivan ishod sudskog spora sa JAT Tehnikom, a posebno veća naplata koncesione naknade. Kompanija je u prošloj godini naplatila koncesionu naknadu u visini od 562,9 miliona dinara, što je duplo veći iznos u odnosu na prethodnu godinu.

Ovo bi trebalo da bude i glavni izvor prihoda kompanije tokom trajanja 25-ogodišnje koncesije i to na godišnjem nivou u rasponu 4,5-16 miliona evra (a ne manje od pet odsto bruto prihoda), dok ostali detalji ugovora koji uključuju i izuzetke od plaćanja ovih naknada nisu nikada objavljeni.

Akcije Aerodroma na Beogradskoj berzi svrstavaju se u retke dobitnike ove godine, premda nema javnih informacija koje bi mogle da opravdaju ovaj skok. Akcije Aerordoma od početka godine beleže rast od nepunih 40 procenata na 1.599 dinara u odnosu na rast indeksa Belex15 od svega 1,5 odsto.

Izvor: Belex, Momentum